5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna

Klassik blekjek

Iň gowy blekjekdir! Klassik blekjek – bu fransuzlar tarapyndan dünýä ýaýradylan iň jaýdar sowgatlaryň biridir. 21-e golaýla we kazinony ýeň. Bu oýnuň kazino üçin peýdasy häzirki bar bolan oýunlaryň arasyndan iň pesidir.

Sadece kazandı!
Kultur $1 409
MaitreDe $865
zwera $773
Blackjack mükemmel çiftleri
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna

Blekjek jaýdar jübütler

Bu hem klassik blekjek oýnuna meňzeş bolup, munda indiki elde jübüt düşjegini öňünden bilmek isleýän oýunçylar üçin goşmaça goýum hödürlenýär. Birnäçe ussatlaryň aýtmagyna görä bu kazino 6% ýaly uly artykmaçlyk berýär.

Sadece kazandı!
marius $1 455
delija1 $822
_Deat $640
Progresif blackjack
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna

Ilerleýji blekjek

Bu edil adaty onlaýn kazinolar ýalydyr. Ýöne munda ilerleýji blekjek goýumynyň stolunda goşmaça goýum goýup millionlar gazanyp bolýar. Eger jekpot düşer öýdýän bolsaňyz onda bu oýun siz üçin.

Sadece kazandı!
TLATOC $1 665
zoombor $952
MigHu $644
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna

Blekjek Ponton kart oýny

Bu oýun Britanýada meşhurdyr we onuň terminologiýasy beýlekilerden çala tapawutlydyr. Eger Britanýada bolsaňyz bu hökman öwrenilmeli oýunlaryň biridir. Onlaýn Ponton oýnaň we täze tejribeleri görüň!

Sadece kazandı!
Kultur $1 977
SO_Alad $843
Rumba $675
Blackjack anahtarı
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna

Blekjek swiç kart oýny

Bu oýun 1990-njy ýylda oýlanyp tapyldy. Munda diler diňe agyr 22-li natural blekjekden başga ähli kartlary ýapyp bilýär. Blekjek swiç kazinolar häzir köp ýerlerde bardyr.

Sadece kazandı!
_F_U_B_ $1 368
Croat_ $825
Essiusz $660
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus 100
Şimdi oyna

Super Fun 21

Bu hem täze döredilip, munda oýunçy 6 ýa-da köp kart alyp 20 bala ýetende, şol el ýeňiji hasaplanýar. Mundan başga-da, ikileýin goýmaga hem rugsat berilýär. Bu oýny barlap görüň!

Sadece kazandı!
nibell $1 492
butters $1 261
filip $733